GAYRAK İNŞAAT  je osnovao arhitekta İzzettin Galip KARAMAN u Ankari 2002. godine. Firma je počela raditi kao vlasnik i izvođač radova na starim javnim projektima u godinama osnivanja. Narednih godina, firma je radila izgradnji građevinskih projekata kao što su fabrike, rezidencije, škole, visoke obrazovne ustanove, bolnice, infrastrukture, mostovi itd.

GAYRAK İNŞAAT nastavlja svoj put radovima sa armiranobetonskim infrastrukturnim i nadgradnim konstrukcijama, vanjskim oblogama i javnim ugovaranjem.

NAŠ CILJ;
Cilj nam je biti kompanija koja će držali korak sa građevinskom tehnologijom koja se razvija svaki dan, orjentisati se na ljude, raditi s principima i disciplinom te staviti zadovoljstvo klijenata na prvo mesto.